Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Rekonstrukce mostecké nemocnice je nutná

datum: 03.04.2014

3.4.2014, Infolisty 4/2014, Ing. Jiří Novák

Společnost Krajská zdravotní, a. s., spravující pět krajských nemocnic, se chystá na velkou rekonstrukci mostecké nemocnice. Často zmiňovaný a kritizovaný stav nemocničních budov by tak měl být brzy minulostí. Příznačný název projektu „Rekonstrukce pavilónů Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z. včetně optimalizace vnitřních prostor“ vystihuje záměr, na který chceme využít nejen vlastní finanční zdroje, ale především zapojit ty evropské.

S ohledem na stáří budov a jejich infrastruktury, které jsou dlouhodobě ve velmi špatném stavu, je celková rekonstrukce nutností. Dosavadní pouhé řešení aktuálních, neodkladných potřeb a havárií je dál neudržitelné a z ekonomického hlediska se nám v důsledku prodražuje především v nákladech na vytápění. Projekt proto počítá s rekonstrukcí plášťů nemocničních pavilonů včetně zateplení, modernizací hydroizolací a zateplením střech i výměnou oken. Rekonstrukcí projdou i rozvody vody a kanalizace, na sociálních zařízeních dojde ke zvětšení dveří, výměně van i sprchových koutů, přibudou také další bezbariérové přístupy a modernizací projdou další výtahy.

Rekonstrukce proběhne ve fázích za plného provozu, stejně jako byl realizován předchozí projekt celkové rekonstrukce stravovacího provozu, aniž by bylo přerušeno stravování pacientů a zaměstnanců. Časový harmonogram realizace je odvislý od lhůt vztahujících se k certifikaci projektu, jehož součástí je i fázový harmonogram. Současný předpoklad počítá se zahájením projektu v létě 2014 a ukončením v téže době roku 2015.

Věřím, že rekonstrukce výrazně přispěje k nápravě nevyhovujících podmínek při poskytování zdravotních služeb v mostecké nemocnici. Nechtěli jsme pouze oprášit starý, několikrát odkládaný, projekt. Nový projekt byl kompletně přepracován, aby mj. vyhovoval také platné legislativě v oblasti energetických úspor a tepelných ztrát pro dotační tituly, tzn. na výrazně přísnější kritéria. Navíc zahrnuje oblast optimalizace vnitřních prostor, oproti starému projektu přitom s nižšími předpokládanými výdaji.

Realizace projektu je rozsáhlá a je postavena na dotaci, o kterou se Krajská zdravotní, a. s. uchází z vícera dostupných dotačních titulů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 130 milionů korun bez DPH (157 milionů Kč s DPH). Zatím jde o předpokládanou hodnotu odpovídající nacenění rozpočtu zakázky tvůrci projektové dokumentace. Konečná cena vyjde z otevřeného výběrového řízení.

Hlavním cílem projektu je sice rekonstrukce pavilónů a optimalizace vnitřních prostor a Mostečané bezesporu ocení výrazné zlepšení estetického a celkového stavu objektů. Nezanedbatelné, a pro mě stejně důležité, je ale také výsledné snížení energetických ztrát, odpovídající vylepšeným tepelně technickým vlastnostem nových plášťů budov. A to je velká deviza z pohledu budoucích provozních nákladů na vytápění, které by se měly snížit cirka o 40 %. A to z pohledu druhé největší nemocnice v kraji není málo.

Ing. Jiří Novák
místopředseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.

 

Stáhněte si