Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Rekonstrukce mostecké nemocnice zahájena

5.9.2014, Infolisty 9/2014, Jiří Vondra

Slavnostním odhalením symbolického základního kamene 22. 8. 2014 Krajská zdravotní, a. s. zahájila projekt „Rekonstrukce pavilónů Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“, spolufinancovaný z prostředků dotačního programu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad, podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Mostecká nemocnice je druhou největší nemocnicí Ústeckého kraje, sloužící veřejnosti desítky let a zub času i nepřetržitý provoz se na jejím stavu značně podepsaly. Těší mě, že se Krajské zdravotní daří realizovat to, co od ní Ústecký kraj, jako vlastník, očekává. A právě zahájená rekonstrukce je toho příkladem. Navíc s využitím dotačních prostředků, čehož si cením i s ohledem na permanentní nedostatek financí v českém zdravotnictví,“ uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, na tiskové konferenci, konané u příležitosti zahájení realizační části projektu.

„Je dobře, že po předchozích projektech zaměřených na přístrojové vybavení nemocnic, které bylo samozřejmě nezbytné, se Krajská zdravotní dostává k rekonstrukcím budov. Nejde samozřejmě jen o lepší vzhled, ale také praktické dopady pro pacienty i zdravotnický personál,“ doplnil hejtmana jeho první náměstek RSDr. Stanislav Rybák.

 „Jsem rád, že po více než ročních přípravách zahajujeme rekonstrukci mostecké nemocnice. S ohledem na stáří budov a jejich infrastruktury, které jsou dlouhodobě ve velmi špatném stavu, je celková rekonstrukce nutností. V podstatě se jedná o první akci takového rozsahu od dob výstavby nemocnice. Letos je to 40 let, kdy začala sloužit veřejnosti a opravu si jistě zaslouží,“ uvedl k dlouho očekávané rekonstrukci Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

O následujícím postupu projektu informoval Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. „Jsme den po podpisu smlouvy, ale nezahálíme, proběhla již schůzka za účasti dr. Luďka Hyky, ředitele zdravotní péče mostecké nemocnice, se zástupci zhotovitele, koordinátora bezpečnosti práce a technického dozoru stavby. Byly dohodnuty postupné etapy uzavírky sekcí jednotlivých budov směřující k přesnému harmonogramu, který bude konzultován a projednáván se zdravotníky. Poté bude předán harmonogram ostatním dotčeným, aby ho mohli zapracovat do svých postupů. Nyní jsme ve fázi nezbytné administrativy. Další kroky – příprava staveniště, navážení lešení, materiálu a vlastní zahájení prací – budou následovat“.

„Věřím, že rekonstrukce výrazně přispěje k nápravě nevyhovujících podmínek při poskytování zdravotních služeb v mostecké nemocnici. Nejen nová sociální zařízení, ale i očekávaný tepelný komfort jistě ocení pacienti i zaměstnanci,“ zdůraznil MUDr. Luděk Hyka, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.

„Nechtěli jsme pouze oprášit starý, několikrát odkládaný, projekt. Nový projekt vyhovuje také platné legislativě v oblasti energetických úspor a tepelných ztrát pro dotační tituly. Předpokládáme úspory na teple cca 9 mil. korun, které bude moct mostecká nemocnice využít jinde,“ doplnil k otázce energetických úspor Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Rozsah projektu v kostce představil Miroslav Štýbr, zástupce firmy METALL QUATRO spol. s r. o., zastupující sdružení firem, které vyhrálo veřejnou zakázku na rekonstrukci mostecké nemocnice. „Projekt počítá s rekonstrukcí plášťů nemocničních pavilonů včetně zateplení, modernizací hydroizolací a zateplením střech i výměnou oken. Rekonstrukcí projdou i rozvody vody a kanalizace, na sociálních zařízeních dojde ke zvětšení dveří, výměně van i sprchových koutů, přibydou také další bezbariérové přístupy a modernizací projdou další výtahy“.

„Na tomto místě se patří také poděkovat všem, kteří se na přípravě projektu rekonstrukce mostecké nemocnice podíleli, ale také zastupitelům Ústeckého kraje, kteří napříč politickým spektrem záměr podpořili, a to včetně nezbytné finanční spoluúčasti,“ dodal Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Realizace projektu je rozsáhlá a hodnota veřejné zakázky vzešlá z otevřeného výběrového řízení je bezmála 157 milionů korun. Rekonstrukce proběhne ve fázích, podle harmonogramu, za plného provozu. Projekt bude ukončen v roce 2015, prakticky rok po zahájení.

Jiří Vondra
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.