Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s. - 2015

Nositel projektu: Krajská zdravotní, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/87.01388

Místo plnění:              

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
 • Nemocnice Děčín, o.z.
 • Nemocnice Teplice, o.z.
 • Nemocnice Most, o.z.
 • Nemocnice Chomutov, o.z.

Oblast podpory: 9.1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Schválené celkové způsobilé náklady projektu: 158 696 732,00 Kč

Celkové skutečné výdaje projektu 166 040 695,30 Kč
Z toho:
- způsobilé 158 469 113,00 Kč
- nezpůsobilé 7 571 582,30 Kč
Poskytnutá dotace 134 698 746,05 Kč

Cílem projektu je zajištění kvalitní a efektivní diagnostické a následné péče na vysoké úrovni, a to prostřednictvím nákupu/modernizace celkem patnácti zdravotnických přístrojů, vztahujících se zejména k těmto medicínským oborům:

 • radiologie
 • hematologie
 • rehabilitace
 • ortopedie
 • onkologie
 • neurologie
 • neurochirurgie
 • traumatologie.

Projekt spočívá ve zkvalitnění poskytovaných zdravotnických služeb pro cílové skupiny spádových oblastí odštěpných závodů společnosti (MNUL, NEMCV, NEMDC, NEMMO a NEMTEP), resp. pro všechny obyvatele Ústeckého kraje. Cíle předloženého projektu jsou plně v souladu se strategiemi a vizemi rozvoje zdravotní péče v Ústeckém kraji a reflektuje tak trendy i aktuální stav poptávky po péči o pacienty regionu.

Výstupy projektu přímo přispějí ke zvýšení kvality života obyvatel, neboť zajištění kvalitních zdravotnických služeb je jedním ze základních předpokladů pozitivní migrace – projekt tak významným způsobem přispěje ke stabilizaci obyvatelstva Ústeckého kraje.

Hlavní efekty projektu budou především v rovině kvalitativní. Zdravotnické přístroje umožní sofistikovanější a kvalitnější péči o pacienta, dojde k zpřesnění diagnostikovaných informací umožňujících přesnější a specifičtější následnou léčbu.