Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově

Nositel projektu: Krajská zdravotní, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/08.07653

Místo plnění: Nemocnice Chomutov

Oblast podpory: 6.3.2a - Služby v oblasti veřejného zdraví

Schválené celkové způsobilé náklady projektu 23 039 000,00

Cíl projektu:

Cíl projektu je v souladu s cílem oblasti intervence 3.2a IOP a je jím zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci Iktového centra poskytujícího cerebrovaskulární péči ve vysoce odborné kvalitě, a to prostřednictvím modernizace technického a přístrojového vybavení iktového centra Nemocnice Chomutov, o.z. Zajištění cíle kvalitní, odborné a dostupné péče bude dosaženo prostřednictvím pořízení přístrojového vybavení pro iktové centrum nemocnice. Pořízené přístrojové vybavení bude sloužit výhradně a pouze k diagnostice, terapii a péči o pacienty s cévním onemocněním mozku, pro potřeby pacientů s akutním cerebrovaskulárním onemocněním a k neurochirurgickým intervenčním zákrokům, k jejich léčbě a následné rehabilitaci. Přístrojové vybavení bude organizačně náležet Iktovému centru.

Šance pro Váš rozvoj