Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ-MN v Ústí nad Labem

Nositel projektu: Krajská zdravotní, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/08.07649

Místo plnění: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Oblast podpory: 6.3.2 a - Služby v oblasti veřejného zdraví

Schválené celkové způsobilé náklady projektu: 59 340 000,00

Cíl projektu:

Cíl projektu je v souladu s cílem oblasti intervence 3.2a Integrovaného operačního programu a je jím zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC) poskytujícího cerebrovaskulární péči ve vysoce odborné kvalitě, a to prostřednictvím modernizace technického a přístrojového vybavení KCC MN Ústí nad Labem. Zajištění cíle kvalitní, odborné a dostupné péče bude dosaženo prostřednictvím pořízení přístrojového vybavení pro KCC nemocnice. Pořízené přístrojové vybavení bude sloužit výhradně a pouze k diagnostice, terapii a péči o pacienty s cévním onemocněním mozku pro potřeby pacientů s akutním cerebrovaskulárním onemocněním a k neurochirurgickým intervenčním zákrokům, k jejich léčbě a následné rehabilitaci. Přístrojové vybavení bude organizačně náležet KCC.

Šance pro Váš rozvoj