Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Nositel projektu: Krajská zdravotní, a.s.
Číslo projektu: NF-CZ11-OV-1-016-2015
Místo plnění: Perinatologická centra Krajské zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Nemocnice Most, o. z.
Dotační zdroj:  Finanční mechanismus Norska 2009 - 2014
Oblast podpory:  Program CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví/
Public Health Initiatives
Celkové předpokládané náklady projektu: 10 595 214 Kč vč. DPH
Celkové skutečné náklady projektu: 9 508 730 Kč vč. DPH, z toho dotace 5 705 235 Kč (60 %)
Doba realizace projektu: od 2.3.2015 do 30.4.2017

Krajská zdravotní, a.s. ve svých dvou perinatologických centrech v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem a Nemocnici Most poskytuje komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence.

Cílem projektu je zlepšení přístupu a kvality zdravotní péče o nedonošené děti v těchto centrech - vytvoření podmínek pro zajištění dlouhodobého sledování a léčby patologických stavů, předcházení negativních dopadů perinatální zátěže a dalších onemocnění v dětském věku a zefektivnění aktivit sekundární a terciární prevence.

Projekt se zaměřuje především na pořízení specializovaných přístrojů, díky kterým bude umožněno vyšetření řady orgánových systémů u vysoce rizikových novorozenců. Dojde tak k vytvoření optimálních podmínek pro odpovídající ambulantní péči u novorozenců s velmi nízkou až extrémně nízkou porodní hmotností a u novorozenců, u kterých bylo nutné provádět resuscitačně-intenzivní péči ze zdravotně závažných příčin. V současné době je nutné zajistit obnovu již dosluhujícího či chybějícího technického vybavení tak, aby bylo možné poskytovat příslušným pacientům nejkvalitnější dostupné metody diagnostiky a léčby.

Nedílnou součástí projektu je také edukace ošetřujícího personálu v oblasti dlouhodobého sledování vysoce rizikových novorozenců, díky které dojde ke zlepšení celkové prognózy rizikových novorozenců i ke zlepšení podmínek pro včasnou a přesnou diagnostiku poruch vývoje jedince. Dlouhodobé sledování novorozenců s perinatální zátěží, především dětí s nízkou porodní hmotností, přispívá ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů.

Projekt dále zahrnuje tvorbu a implementaci programu preventivní dispenzární péče, v rámci kterého proběhne cyklus přednášek a individuálních schůzek. Odborní lékaři Krajské zdravotní, a.s. povedou přednášky pro střední školy na téma "Gravidita, rizikové těhotenství a předčasný porod". Pro praktické lékaře pro děti a dorost jsou vytvořeny přednášky na téma "Péče o novorozence s nízkou porodní hmotností" a pro rodiče a budoucí rodičky jsou připravena proškolení zabývající se tématikou "Péče o nedonošené dítě po propuštění z nemocnice", "Prevence syndromu náhlého úmrtí kojence a zaškolení v laické kardiopulmonální resuscitaci" a "Riziko předčasného porodu a problematika péče o předčasně narozené děti".

V průběhu dodání vybavení a vzdělávání pracovníků budou zahájeny také programy sekundární a terciární prevence. Dojde především k zavedení vyšetření v oblasti patologie hlavy, očí, ORL a břišní i hrudní dutiny.