Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Následná péče o předčasně narozené děti

datum: 05.04.2016

regionální konference pro lékařské i nelékařské pracovníky

Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s POUZP
pořádá regionální konferenci nejen pro nelékařské pracovníky

Následná péče o předčasně narozené děti

5. duben 2016
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., budova B, 5. podlaží, posluchárna č. III.

Odborný garant: MUDr. Petr Janec, MHA primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL)
Organizační zajištění: Organizační a tiskové oddělení, Krajská zdravotní, a.s.
Technická podpora: Vzdělávací institut, Krajská zdravotní, a.s.

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 12.30 h – 13.00 h
ODBORNÝ PROGRAM 13.00 h – 17.30 h

 

Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, z. s., uspořádalo 5. dubna již po osmé regionální konferenci nejen pro nelékařské pracovníky „Následná péče o předčasně narozené děti“. Konference se uskutečnila ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s.

Současný koncept neurovývojových poruch s akcentem na fatické funkce, péče o předčasně narozené děti a důležitost pomoci, podpory rodiny a přátel, ale také nejčastější operace u předčasně narozených jsou některá z témat, jimiž se přednášející odborníci zabývali.  

Odborným garantem konference byl MUDr. Petr Janec, MHA, primář Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Podle jeho slov je téma konference o to závažnější, že v severočeském regionu se rodí nejvíce dětí s nízkou porodní hmotností. „Je jich asi 11 procent, přičemž celostátní průměr je kolem 7 procent. Co je toho příčinou? Žijeme v kraji, kde je nízká socioekonomická úroveň obyvatelstva, vysoká míra nezaměstnanosti, nízká úroveň vzdělanosti, vysoká rozvodovost a velké procento dětí se rodí mimo manželství,“ uvedl primář Janec.

Snahou Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je zkvalitňovat péči a snižovat novorozeneckou mortalitu a morbiditu u extrémně nezralých novorozenců. Specifická novorozenecká úmrtnost dětí s porodní hmotností pod 1 000 g dosáhla historicky nejnižších hodnot v roce 2010. V loňském roce se podařilo specifickou novorozeneckou úmrtnost dětí s porodní hmotností pod 1 000 g snížit na 12,50 %, což je v pětiletém období druhá nejnižší hodnota.  

 

Zahájení konference – úvodní slovo 5‘
Janec P., Novorozenecké oddělení MNUL

Propuštěním to začíná 45‘
Pánková Hrabáková J., Pánek M., Novorozenecké oddělení MNUL

Současný koncept neurovývojových poruch s akcentem na fatické funkce 60‘
Pospíšilová L., Demosthenes

Péče o předčasně narozené děti a důležitost pomoci, podpory rodiny a přátel 45‘
Jelínková J.

Přestávka 20‘

Následná péče o předčasně narozené děti z hlediska fyzioterapie - kazuistika 20
Těšínská M., Rehabilitační oddělení MNUL

Následná péče o předčasně narozené děti z hlediska ergoterapie - kazuistika 20‘
Beranová R., Rehabilitační oddělení MNUL

Léčba hydrocefalu u předčasně narozených dětí 25‘
Radovnický T., Sameš M., Neurochirurgická klinika FZS UJEP a MNUL

Nejčastější operace u předčasně narozených 25‘
Polák P., Oddělení dětské chirurgie a traumatologie MNUL

Dětský kardiolog na NICU 25‘
Mrázek J., Kašák F., Oddělení dětské kardiologie MNUL

Ukončení 5‘
Janec P., Novorozenecké oddělení MNUL

OBECNÉ INFORMACE
KREDITY: Byla podána žádost o kreditní hodnocení od POUZP dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.
REGISTRAČNÍ POPLATEK: pro všechny účastníky bezplatně
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI: www.kzcr.eu/konference/novorozenci2016 a prihlasky@kzcr.eu, Organizační a tiskové oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí n. L.

Za podporu děkujeme všem partnerům.

Akce je podpořena grantem z Norska, je uspořádána v rámci realizace projektu Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto