Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Seznam pořízených přístrojů

položka název položky ks
1 Sítnicová kamera 1
2 Audiometrický přístroj 1
3 Ultrazvukový přístroj pro dětskou neurologii 1
4 Stomatologická mobilní souprava 1
5 Čistící a mazací přístroj pro násadce 1
6 Soubor nástrojů pro stomatologii 1
7 Chirurgický set pro stomatologii 1
8 Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení 1
9 Oční refraktometr 1
10 Přístroj na měření transkutánního bilirubinu 1
11 Biochemický analyzátor 1
12 ORL sestava pro endoskopii a stroboskopii 1
13 Osmometr 1
14 Spirometr 1
15 Přístroj na měření otoakustických emisí 1
16 Přístroj pro pilokarpinovou iontoforézu 1
17 Uroflowmetrický přístroj 1
18 Přenosná štěrbinová lampa 1
19 Optotypy pro zrakově postižené děti 1