Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní prezentovala přístroje pro nedonošené děti

14.5.2017, tydeniky.cz

Ústí nad Labem | Krajská zdravotní (KZ), a. s., získala pro svá dvě perinatologická centra, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v Nemocnici Most 19 nových přístrojů umožňujících poskytovat nedonošeným dětem nejkvalitnější dostupné metody diagnostiky a léčby. Finanční prostředky Norských fondů 2009 - 2014 byly poskytnuty v rámci Programu CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, aktivity II. Péče o děti.  "Přístroje mohla společnost pořídit pro obě centra díky projektu s názvem Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v KZ. Projekt byl financován z 60 % z prostředků Norských fondů a ze 40 % z vlastních prostředků KZ. Náklady dosáhly přibližně 9 500 000 Kč, z toho asi 5 700 000 Kč činí dotace," informoval Petr Fiala, generální ředitel KZ.  

Cílem projektu bylo zlepšení přístupu a kvality zdravotní péče o nedonošené děti v těchto centrech - vytvoření podmínek pro zajištění dlouhodobého sledování a léčby patologických stavů, předcházení negativních dopadů perinatální zátěže a dalších onemocnění v dětském věku a zefektivnění aktivit sekundární a terciární prevence.  

Nedílnou součástí projektu bylo vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti dlouhodobého sledování vysoce rizikových novorozenců s perinatální zátěží a dále preventivní program skládající se z cyklu přednášek pro studenty středních škol a individuálních schůzek s rodiči nedonošených dětí.  

"V celé České republice existuje 12 perinatologických center a z nich má Krajská zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence. Ústecké centrum má přesah do Libereckého kraje, jezdíme do nemocnic v České Lípě, Liberci a Jablonci nad Nisou," vysvětlil Petr Janec, primář novorozeneckého oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, který se ujal prezentace spolu s primářem dětského a dorostového oddělení mostecké nemocnice Jiřím Biolkem. Oba kvitují, že díky projektu získané přístroje - 10 do Ústí nad Labem a 9 do

Mostu - umožní další rozvoj perinatologických center v KZ.  "Neonatologie patří k oborům, jimiž se Česká republika chlubí, protože dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Dnes jsme schopni zachraňovat děti, které váží při narození 500 gramů. Výsledky jsou poměrně uspokojivé, co se týká úmrtnosti, ale pochopitelně nás také zajímá, jaké ty děti budou po naší péči. Z nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod 1000 gramů, která je nejkritičtější, přes 50 % procent úspěšně vrátíme do života, vesměs bez většího hendikepu. Což je velmi pozitivní," zdůraznil MUDr. Jiří Biolek. Do mosteckého perinatologického centra přivážejí děti například z Chebu, Karlových Varů, Sokolova, Klášterce nad Ohří a lounského okresu.

Stáhněte si