Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Mostecká nemocnice má nejmodernější přístroje pro nedonošené děti

20.5.2017, homerlive.cz

Mostecká nemocnice dostala nové přístroje, které poskytnou nedonošeným dětem nejkvalitnější dostupné metody diagnostiky a léčby. Přístroje umožní další rozvoj mosteckého perinatologického centra, které je jedno ze dvou v našem regionu.

V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE EXISTUJE 12 PERINATOLOGICKÝCH CENTER. V ÚSTECKÉM KRAJI JSOU DVĚ, V NEMOCNICÍCH V MOSTĚ A ÚSTÍ NAD LABEM. JDE O CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH ZDRAVOTNÍCI POSKYTUJÍ KOMPLEXNÍ PÉČI O NEJZÁVAŽNĚJŠÍ STAVY BĚHEM TĚHOTENSTVÍ, PORODU A ŠESTINEDĚLÍ, VYSKYTUJÍCÍ SE U MATKY, PLODU ČI NOVOROZENCE.

Celkem devět nejmodernějších přístrojů získalo perinatologické centrum v Mostě a to díky projektu na zlepšení kvality péče o nedonošené děti. Výzvu vyhlásilo ministerstvo financí už v červnu roku 2014, s ukončením realizace koncem letošního dubna. Projekt byl ze šedesáti procent financován z tzv. Norských fondů. Celkové náklady na nákup těchto přístrojů si vyžádaly devět a půl milionu korun. „Neonatologie patří k oborům, jimiž se Česká republika chlubí, protože dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Dnes jsme schopni zachraňovat děti, které váží při narození 500 gramů. Výsledky jsou poměrně uspokojivé, co se týká úmrtnosti, ale pochopitelně nás také zajímá, jaké ty děti budou po naší péči. Z nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod 1000 gramů, která je nejkritičtější, přes 50 % procent úspěšně vrátíme do života, vesměs bez většího hendikepu. Což je velmi pozitivní,“ zdůraznil primář dětského a dorostového oddělení mostecké nemocnice Jiří Biolek. Do mosteckého perinatologického centra přivážejí děti například z Chebu, Karlových Varů, Sokolova, Klášterce nad Ohří a lounského okresu.

Stáhněte si