Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Perinatologická centra Krajské zdravotní rozšířila své přístrojové vybavení

18.4.2017, Zdravotnické noviny 16/2017

Krajská zdravotní, a. s., se může pochlubit novým přístrojovým vybavením v obou svých Perinatologických centrech v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a v Nemocnici Most, o. z. Přístroje byly pořízeny v rámci projektu „Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. “, registrační číslo NF-CZ11-OV-1-016-2015, který byl spolufinancovancován z Finančního mechanismu Norska 2009 – 2014.

Obě centra jsou součástí národní sítě perinatologických center, která poskytují vysoce specializovanou intenzivní péči. Koncentrují se v nich pacientky s patologickým těhotenstvím nebo porodem. Zajišťují jak péči o neodkladné stavy včetně komplexní resuscitační péče, tak i standardní diagnostickou a léčebnou péči o děti a dorost ve většině pediatrických podoborů.

Hlavním cílem projektu byl rozvoj sekundární a terciární prevence zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku a návazné dispenzární péče v perinatologických centrech. K zabezpečení špičkové péče bylo nutné doplnění stávajícího vybavení o další specializované přístroje, díky kterým bude možné vyšetření řady orgánových systémů u vysoce rizikových novorozenců a dětí. Dojde tak k urychlení vyšetřovacího procesu a zejména včasné a přesnější diagnostice.

Perinatologické centrum v Masarykově nemocnici získalo díky projektu např. sítnicovou kameru na oční ambulanci a moderní ultrazvukový přístroj pro dětskou neurologickou ambulanci. Také Perinatologické centrum Nemocnice Most získalo nový ultrazvukový přístroj pro dětské a dorostové oddělení, které své vybavení doplnilo ještě o spirometr či biochemický analyzátor. Pořízena byla také ORL sestava pro endoskopii a stroboskopii a oční refraktometr na dětskou oční ambulanci. K zajištění co nejlepší péče zakoupila Krajská zdravotní pro obě perinatologická centra také audiometrický přístroj, osmometr, přístroj na měření transkutánního bilirubinu, přístroj na měření otoakustických emisí, přenosnou štěrbinovou lampu, optotypy pro zrakově postižené děti a řadu dalších speciálních souprav a setů umožňujících včasnou a přesnou diagnózu.