Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

Regionální konference o následné péči o předčasně narozené děti Masarykova nemocnice

25.4.2016, Infolisty, str. 9, Mgr. Ivo Chrástecký

Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků, z. s., uspořádalo 5. dubna již po osmé regionální konferenci nejen pro nelékařské pracovníky „Následná péče o předčasně narozené děti“. Konference se uskutečnila ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s.

Současný koncept neurovývojových poruch s akcentem na fatické funkce, péče o předčasně narozené děti a důležitost pomoci, podpory rodiny a přátel, ale také nejčastější operace u předčasně narozených jsou některá z témat, jimiž se přednášející odborníci zabývali.  

Odborným garantem konference byl MUDr. Petr Janec, MHA, primář Novorozeneckého oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Podle jeho slov je téma konference o to závažnější, že v severočeském regionu se rodí nejvíce dětí s nízkou porodní hmotností. „Je jich asi 11 procent, přičemž celostátní průměr je kolem 7 procent. Co je toho příčinou? Žijeme v kraji, kde je nízká socioekonomická úroveň obyvatelstva, vysoká míra nezaměstnanosti, nízká úroveň vzdělanosti, vysoká rozvodovost a velké procento dětí se rodí mimo manželství,“ uvedl primář Janec.

Snahou Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je zkvalitňovat péči a snižovat novorozeneckou mortalitu a morbiditu u extrémně nezralých novorozenců. Specifická novorozenecká úmrtnost dětí s porodní hmotností pod 1 000 g dosáhla historicky nejnižších hodnot v roce 2010. V loňském roce se podařilo specifickou novorozeneckou úmrtnost dětí s porodní hmotností pod 1 000 g snížit na 12,50 %, což je v pětiletém období druhá nejnižší hodnota.  

Mgr. Ivo Chrástecký, tiskový referent