Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Chomutov, o.z.

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality návazné péče Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Projekt je orientován na pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech a metodách v souladu s Koncepcí návazné péče. Projekt zvýší úroveň standardu vybavenosti těchto lékařských oddělení a oborů, které zajišťují návaznou péči o pacienty specializovaných center.

Schválené celkové způsobilé náklady projektu:  98 940 000,00 Kč
Celkové skutečné výdaje projektu za 1. etapu: 72 422 890,00 Kč
Z toho - způsobilé:  72 422 889,92 Kč
  - nezpůsobilé:  0  Kč
   
Poskytnutá dotace (1. etapa): 61 559 456,43 Kč
   
Celkové skutečné výdaje projektu za 2. etapu:    26 517 110,00 Kč
Z toho - způsobilé:  26 517 110,08 Kč
  - nezpůsobilé:  0  Kč
   
Poskytnutá dotace (2. etapa): 21 441 105,56 Kč

Cílem projektu je zlepšení kvality návazné péče v Nemocnici Chomutov.

Modernizace a pořízení nových zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství přispěje ke zvýšení standardu vybavení a kvality návazné péče o pacienty specializovaných center. Nákup nových technologií nepovede jen ke zkvalitnění terapeutické péče, ale také ke zvýšení bezpečnosti pacientů.

Kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci návazné péče určuje, zda se pacient vůbec a jak rychle dostane do další vysoce specializované péče, a jak rychle se po péči vysoce specializované vrátí do svého přirozeného prostředí.

Z pohledu specifik poskytované péče je projekt zaměřen na propojení s následujícími typy vysoce specializované péče:

 • traumatologie pro dospělé i děti
 • kardiologie
 • perinatologie
 • onkologie
 • onkogynekologie
 • cerebrovaskulární včetně komplexního centra
 • dětská hematoonkologie

V prostředí žadatele, Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. jsou oddělení zapojená do návazné péče, kde dojde k pořízení zdravotnického vybavení, následující:

 • vnitřní lékařství
 • ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 • chirurgické obory
 • rehabilitační a fyzikální medicína
 • gynekologie a porodnictví
 • neurologie
 • radiologie a zobrazovací metody
 • centrální operační sály
 • centrální sterilizace
 • anesteziologie a intenzivní medicína
 • klinická biochemie
 • dětské lékařství
 • hematologie a transfúzní lékařství

Pracoviště bude do budoucna po stránce přístrojového vybavení nadále pevně ukotveno v celostátní síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří svou péčí navazují na péči vysoce specializovanou, dojde ke zvýšení pozitivního vnímání rozvinuté sítě ve všech jejích formách laickou i odbornou veřejností.