Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Teplice, o.z.

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality návazné péče Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Projekt je orientován na pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech a metodách v souladu s Koncepcí návazné péče. Projekt zvýší úroveň standardu vybavenosti těchto lékařských oddělení a oborů, které zajišťují návaznou péči o pacienty specializovaných center.

Schválené celkové způsobilé náklady projektu:  98 955 000,00 Kč
Celkové skutečné výdaje projektu:  98 945 000,00 Kč
Z toho - způsobilé:   98 945 000,00 Kč
- nezpůsobilé:   0  Kč
 
Dotace byla proplacena v celkové výši:  83 724 427,74 Kč

 

Cílem projektu je zlepšení kvality návazné péče v Nemocnici Teplice.

Modernizace a pořízení nových zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství přispěje ke zvýšení standardu vybavení a kvality návazné péče o pacienty specializovaných center. Nákup nových technologií nepovede jen ke zkvalitnění terapeutické péče, ale také ke zvýšení bezpečnosti pacientů.

Kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci návazné péče určuje, zda se pacient vůbec a jak rychle dostane do další vysoce specializované péče, a jak rychle se po péči vysoce specializované vrátí do svého přirozeného prostředí.

Z pohledu specifik poskytované péče je projekt zaměřen na propojení s následujícími typy vysoce specializované péče:

 • traumatologie pro dospělé i děti
 • kardiologie
 • perinatologie
 • onkologie
 • onkogynekologie
 • cerebrovaskulární včetně komplexního centra
 • dětská hematoonkologie

V prostředí žadatele, Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. jsou oddělení zapojená do návazné péče, kde dojde k pořízení zdravotnického vybavení, následující:

 • Gynekologie a porodnictví
 • Vnitřní lékařství
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Anesteziologie a intenzivní medicína
 • Klinická biochemie
 • Chirurgie
 • Neurologie
 • Dětské lékařství
 • Rehabilitační a fyzikální medicína
 • Kardiologie
 • Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 • Urologie
 • Gastroenterologie

Pracoviště bude do budoucna po stránce přístrojového vybavení nadále pevně ukotveno v celostátní síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří svou péčí navazují na péči vysoce specializovanou, dojde ke zvýšení pozitivního vnímání rozvinuté sítě ve všech jejích formách laickou i odbornou veřejností.