Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Seznam přístrojů pořízených z projektu Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Teplice, o.z. v rámci 31. výzvy IROP

Přístroj  Oddělení
Anesteziologický přístroj AIM
Plicní ventilátory AIM, Dětské lékařství, Chirurgie, ARO
Laparoskopické věže GYNPOR, Chirurgie
Operační stoly GYNPOR, Chirurgie, Ortopedie
Monitory životních funkcí AIM, Chirurgie, Interna
Defibrilátorys monitorací životních funkcí   AIM, Chirurgie
Artroskopická sestava Ortopedie
Inkubátory Dětské lékařství
Ultrazvukové přístroje AIM, Urologie, Chirurgie, Ortopedie, GYNPOR, Interna, Radiologie
Endoskopická věž Urologie
RTG - Skiaskopické sklopné stěny Radiologie
Vysokofrekvenční koagulace Urologie, Ortopedie, GYNPOR, Chirurgie
Vrtačkyakumulátorové Chirurgie, Ortopedie
EKG přístroj     Chirurgie
Infuzní technika AIM, Chirurgie
Gynekologické křeslo GYNPOR
Lůžka JIP ARO, AIM, Chirurgie
Transportní lůžka AIM, Chirurgie
Urodynamické přístroje Urologie
Elektroterapeutický přístroj Fyzioterapie, Chirurgie, Ortopedie, Urologie
Lůžko vyhřívané Dětské lékařství
Dezinfektory Ortopedie, Chirurgie, Fyzioterapie
Videokolonoskop Gastroenterologie
Videogastroskop Gastroenterologie
Trombelastrometr ROTEM    AIM
Kardiotokograf GYNPOR
Cerebrální oxymetr AIM