Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Seznam přístrojů pořízených z projektu Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Chomutov, o.z. v rámci 31. výzvy IROP

Přístroj Oddělení
Resuscitační lůžka 5 ks ARO
Defibrilátor 2 ks ARO, Chirurgie
Transportní plicní ventilátor ARO
Anesteziologický přístroj
+ monitor pro kontinuální měření analgezie 6 ks
ARO
Parní sterilizátor 3 ks COS, CS
Rozšíření 3D věže COS
Plicní ventilátor 3 ks Dětské odd., Chirurgie
Ultrazvukový přístroj 3 ks Dětské odd, RDG
Ultrazvuk s vysokým rozlišením včetně 3 D sondy Gynekologie
Rozšíření 3D věže o modul 2D zobrazení Gynekologie
Mobilní ultrazvuk Gynekologie, ARO
Sušící skříň pro endoskopické přístroje Interní odd.
Echokardiograf Interní
Ultrazvukový přístroj pro cévní vyšetřování Neurologie
CR - 1slotová čtečka, CR kazety RDG
Pojízdný skiagrafický přístroj digitální 2ks RDG
Skiagrafický přístroj přímá digitalizace, stropní závěs RDG
Mamografický přístroj RDG
Diagnostická stanice RDG
Vyšetřovací ultrazvuk-Diagnostika poruch měkkých tkání 3 ks    Rehabilitace
Rekonstrukce vodoléčby včetně technologie Rehabilitace
Videolaryngoskop ARO
Myčky nástrojů 3 ks COS
C rameno-RTG s modulem na AG COS
Plazmový sterilizátor CS
Intermitentní dialýzy a mobilní úpravny vody ARO
Přenosný ultrazvuk ARO
Přístroj ke kontinuální dialýze ARO
Transportní ventilátor ARO
Vysokofrekvenční koagulace 7 ks COS, Gynekologie
Operační světla na sály 4 ks COS
Operační stoly 4 ks COS
Urodynamický přístroj Gynekologie
Separátor krevních složek Hematologicko – transfuzní