Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii v Krajské zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Projekt je orientován na pořízení přístrojového vybavení a technologií v oboru onkogynekologie, čímž se zvýší úroveň standardu vybavenosti.

Schválené celkové způsobilé náklady projektu:  51 610 000,00 Kč
Schválené celkové výdaje projektu vč. nezpůsobilých:  59 420 000,00 Kč
Celkové skutečné výdaje projektu (1. etapa):  34 175 870,97 Kč
Z toho - způsobilé:   32 878 750,97 Kč
  - nezpůsobilé:     1 297 120,00 Kč
   
Poskytnutá dotace (1. etapa):  27 946 938,32 Kč
   
Celkové skutečné výdaje projektu (2. etapa): 18 787 232,96 Kč
Z toho - způsobilé: 18 731 249,03 Kč
  - nezpůsobilé: 55 983,93 Kč
   
Poskytnutá dotace (2. etapa):
 
15 908 205,83 Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšení kvality onkogynekologické péče, a to zejména prostřednictvím obnovy zastaralých zdravotnických prostředků (např. ultrazvuky, endoskopická sestava) a také pořízením nových technologií, které na pracovišti doposud chyběly (např. zařízení pro detekci sentinelových uzlin).

Projekt řeší dlouhodobé udržení dostupnosti onkogynekologické péče modernizací infrastruktury zdravotnického pracoviště Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a to konkrétněformou pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v oboru onkogynekologie dle Věstníku MZ.

Nákup nových technologií je určen hlavně ke zvýšení bezpečnosti pacientů a zkvalitnění terapeutické péče. Vzhledem k limitovaným kapacitním možnostem kdy je k dispozici pouze jeden operační sál pro onkogynekologickou operativu, který je současně využívaný pro běžnou plánovanou gynekologickou operativu (hysterektomie, laparoskopie, hysteroskopie) i pro akutní operativu, nelze v maximální možné míře aplikovat nejmodernější postupy u všech pacientek v co nejkratších termínech. Kvalitu péče o onkogynekologické pacientky zvyšuje i obnova současných zastaralých zdravotnických prostředků a pořízení nových, které doposud na tomto oddělení chyběly.

Mezi významné nově pořizované technologie patří například ultrazvukové přístroje, nová instrumentaria pro široké spektrum výkonů v oblasti onkogynekologie, operační stůl, přístroj pro detekci sentinelových uzlin dle nejnovějších medicínských postupů a pořízení plasmové koagulace. Mezi významné obnovované technologie patří například laparoskopická věž kompletně vybavená, harmonický skalpel, operační stůl, anesteziologický přístroj a monitory životních funkcí.