Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Přístrojové vybavení a technologie pořízené v rámci projektu

 • inkubátor kombinovaný s vyhřívaným lůžkem pro intenzivní a resuscitační péči s možností využití pro transport vč. bateriového zdroje pro transport a resuscitační přístroj s integrovanými funkcemi t-piece, směšovačem, průtokoměrem a odsávací jednotkou, možnost napojení do centrálního rozvodu a tlakové láhve - 5 ks
 • fototerapeutická led jednotka se zdrojem proudu z inkubátoru nebo nezávisle - 10 ks
 • infuzní technika (lineární dávkovače s přesným měřením tlaku na výstupu, infuzní pumpy, volumetrické pumpy) - 16 ks
 • monitor životních funkcí s dvěma kanály SpOs technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin v oběhu - 4 ks
 • inkubátor pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem vč. a resuscitační přístroj s integrovanými funkcemi t-piece, směšovačem, průtokoměrem a odsávací jednotkou, možnost napojení do centrálního rozvodu a tlakové láhve - 4 ks
 • lůžko pro intenzivní a resuscitační péči s možností využití pro transport vč. bateriového zdroje pro transport a resuscitační přístroj s integrovanými funkcemi t-piece, směšovačem, průtokoměrem a odsávací jednotkou, možnost napojení do centrálního rozvodu a tlakové láhve - 1 ks
 • monitor životních funkcí s dvěma kanály SpO2 s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin v oběhu - 1 ks
 • lůžko pro intenzivní a resuscitační péči s možností využití pro transport vč. bateriového zdroje pro transport a pulzní oxymetr s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin v oběhu - 2 ks
 • přístroj pro řízenou hypotermii - 1vks
 • přístroj na prosvícení krevního řečiště - 2 ks
 • anesteziologický přístroj s monitorem vč. elektronického vedení záznamu (emr) a s možností extrémně nízkých dávkování anestetik - 1 ks
 • mobilní sonograf - duplexní doppler - 1 ks
 • mobilní rtg přístroj - 1 ks
 • videolaryngoskop - 1vks
 • elektrická odsávačka mateřského mléka - 2 ks
 • přístroj pro šokové mrazení mateřského mléka - 1 ks
 • elektrická odsávačka dýchacích cest - 6 ks
 • transportní inkubátor s plicním ventilátorem a monitorem vitálních funkcí - 1 ks
 • eeg přístroj diagnostický s videomonitoringem - 1 ks
 • monitor pro monitorování hemodynamiky - 1 ks
 • vysokofrekvenční plicní ventilátor - 1 ks
 • vysokoprůtoková zvlhčovací kanyla (hfnc) - 4 ks
 • pasterizátor mateřského mléka s dokumentací pasterizace - 1 ks
 • kardiotokograf (CTG) pro dvojčata vč. FSpO2, fekg, mekg, MSpO2, mnibp - připojení na centrální stanici a monitorovací systém lůžkový - centrální monitoring - 12 ks
 • diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy vč. sond - 1 ks
 • ultrazvukový přístroj střední třídy vč. barevné dopplerometrie a sond (vaginální a abdominální sonda) - 2 ks
 • ultrazvukový přístroj přenosný vč. dopplerometrie - 2 ks
 • gynekologické vyšetřovací křeslo - 5 ks
 • CTG s analýzou ST segmentu dítěte (stan) - 1 ks
 • hw a sw pro analýzu CTG - 1 ks
 • příruční ultrazvukový doppler s vodotěsnou sondou - 3 ks
 • stůl operační - mobilní, elektrický pohon, pevná deska - 1 ks
 • přistroj anesteziologický s monitorovací jednotkou vitálních funkcí a s monitorem anestetických plynů - 1 ks
 • elektrochirurgická jednotka pro koagulování i řez s monopolárním a bipolárním režimem vč. příslušenství - 1 ks
 • instrumentarium porodní vč. kontejnerů - 15 ks
 • instrumentárium pro císařský řez vč. kontejnerů - 5 ks
 • vybavení operačních sálů - stolky a stojany pro instrumentárium, vařič na roztoky, umyvadla na roztoky - 1 ks
 • resuscitační vozík - 3 ks
 • bed-side monitory životních funkcí - 4 ks
 • mobilní odsávačka - 2 ks
 • transportní lehátko - 7 ks
 • přístroj pro kontinuální několikadenní měření glykemie se zavedeným senzorem do podkoží pro pozdější analýzu - 1 ks
 • přístroj pro měření elektrické kožní vodivosti (či modul do monitoru) jako indikátoru bolesti - 1 ks
 • CTG pro dvojčata s vysokou citlivostí sond - 6 ks
 • CTG telemetrie - 1 ks
 • specializované resuscitační výhřevné lůžko - 1 ks
 • standardní inkubátor a pulzní oxymetr - 2 ks
 • ventilátor pro umělou plicní ventilaci mri kompatibilní - 1 ks
 • ikterometr - 1 ks
 • monitor mozkových funkcí vč. monitorování obou hemisfér EEG a AEEG - 1 ks
 • monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně vč. měření SpO2 - 1 ks
 • nemocniční lůžko polohovatelné – 30 ks
 • polohovací postele pro první dobu porodní – 2 ks
 • trombelastograf – 1 ks
 • plicní ventilátor a/nebo nasální kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (ncpap) s dvouúrovňovou tlakovou podporou – 13 ks
 • elektrické polohovací vyšetřovací lehátko, lehátko k ultrazvukovému vyšetření – 3 ks
 • monitor životních funkcí se dvěma kanály SpO2 2 s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin v oběhu – 5 ks