Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií.

Přístrojové vybavení a technologie pořízené v rámci projektu

 • Ultrazvukový přístroj (high-end ultrazvukový přístroj s 3D/4D technologií s konvexní, lineární a intrakavitální sondou), přenosný ultrazvukový přístroj s konvexní, lineární intrakavitální sondou a modulem pro dopplerovské vyšetření    
 • Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace s hysteroresektoskopem    
 • Harmonický skalpel    
 • Infuzní pumpa    
 • Instrumentarium pro abdominální operativu vč. kontejnerů    
 • Instrumentarium pro hysteroskopickou operativu vč. kontejnerů    
 • Instrumentarium pro vaginální operativu vč. kontejnerů    
 • Lapaskopická věž high-end typu (full HD kamera, full HD monitor, zdroj světla,
 • koagulace, insulface, pumpa - sání/oplach, záznamové zařízení, možnost 3D zobrazení, event. 4K rozlišení)    
 • Monitor životních funkcí včetně centrály    
 • Polohovatelné lůžko s bočnicemi    
 • Přístroj anestesiologický s monitorovací jednotkou (EKG, NIBP, Sa02, pC02, ToC) s monitorem anestetických plynů, režim low flow a minimal flow, programovatelná umělá plicní ventilace    
 • Stůl operační, mobilní, elektrický polohovatelný s nosností nad 135 kg    
 • Stůl operační, mobilní, elektrický polohovatelný s nosností nad 135 kg    
 • Technologie k detekci sentinelových uzlin: detekční jednotka s laparoskopickou a abdominální sondou alternativně jednotka k detekci sentinelových uzlin fluorescencí ICG    
 • Transportní lehátko pro převoz pacientů (nosnost min 170kg)    
 • Transportní lehátko pro převoz pacientů (nosnost min 200kg)    
 • Ultrazvukový přístroj přenosný s konvexní, lineární a intrakavitální sondou a modulem pro dopplerovské vyšetření
 • Gynekologické vyšetřovací křeslo 4 ks
 • Instrumentárium pro laparoskopickou operativu vč. kontejnerů
 • HD videolaparoskop - 2 ks
 • Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace 2 ks
 • Ultrazvukový přístroj high-end
 • Ultrazvukový přístroj digitální barevný vč. příslušenství
 • Odsavač elektrochirurgického kouře pro laparoskopickou i otevřenou operativu - 3 ks
 • Odsavač - specializovaný insuflátor s integrovaným odsáváním elektrochirurgického kouře pro laparoskopickou operativu. 
 • Operační lampa s LED technologií, 2 rameny, s full HD kamerou v těle satelitního svítidla II 
 • Operační CO2 laser