Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a.s.

Nositel projektu: Krajská zdravotní, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/78.01268

Místo plnění: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Děčín, o.z., Nemocnice Teplice, o.z., Nemocnice Most, o.z., Nemocnice Chomutov, o.z.

Oblast podpory: 9.1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Schválené celkové způsobilé náklady projektu: 57 493 201,73 Kč

 

Cíle předkládaného projektu jsou v souladu se strategiemi a vizemi rozvoje zdravotní péče, zdravotnictví a veřejného zdraví Ústeckého kraje, jež ve svých cílech reflektují trendy i aktuální stav poptávky po péči o pacienty v tomto regionu. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic ve spádové oblasti).

Globální cíl:

Zkvalitnění infrastruktury regionálního významu pro rozvoj vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví.

Projekt spočívá ve zkvalitnění poskytování zdravotnických služeb prostřednictvím pořízení zdravotnické techniky vyšší generace. Tento posun v poskytování zdravotnických služeb může přispět ke zvýšení atraktivity kraje, stabilizaci obyvatelstva ve městech a jejich okolí a přispět tak k celkovému společenskému rozvoji v oblasti.

Výstupem projektu je doplnění a obnova zdravotnických technologií v nemocnicích spadající pod Krajskou zdravotní a.s., čímž dojde k naplnění provozních standardů v těchto zdravotnických zařízení. Dále bude moci být rozšířeno a zkvalitněno portfolio poskytovaných služeb a to vše povede ke zvýšení nabídky a kvality infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, dále pak k vnímání regionu jako místa pro kvalitní život a celkově bude posílena jeho atraktivita jak v oblasti sociální, tak i ekonomické.