Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Seznam přístrojů

  • Duální lineární urychlovač (LU) určený k ozařování zhoubných nádorů tzv. radioterapií s možností volby fotonového i elektronového svazku záření o vysoké energii včetně ozařovacího stolu, integrované konzole pro řízení lineárního urychlovače, včetně multileave kolimátoru, tubusů pro elektronové svazky, klínů, MV elektronového zobrazovacího systému, s přídavným RTG systémem s detektorem s možností CBCT, s módy pro speciální metody ozáření – IMRT, s plánovací a konturovací stanicí.
  • Čipový systém pro genetickou diagnostiku metodou array CGH, zahrnující přístrojové a programové vybavení (scanner, software pro obrazovou analýzu, software pro analýzu dat a interpretaci dat, hybridizační pec, atd.)