Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Rekonstrukce a modernizace dětské kliniky – KZ, a.s. – MNUL, o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)

Nositel projektu: Krajská zdravotní, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/78.01267

Místo plnění: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Oblast podpory: 9.1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Schválené celkové způsobilé náklady projektu: 24 085 534,86 Kč

 

Dětská chirurgie – ambulantní část, Pavilon D2, Masarykova nemocnice Ústí n. L

Cílem stavebních úprav je zřízení dětské chirurgie včetně příslušného zázemí v pavilonu D2 Masarykovy nemocnice. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování dvou čekáren s WC pro návštěvníky, dvou ordinací, skladů, zákrokového sálku a sádrovny. Pro personál bude vytvořena denní místnost s kuchyňskou linkou a hygienickým zázemím.

Stacionář dětské kliniky, Pavilon D2, Masarykova nemocnice Ústí n. L

Cílem stavebních úprav je zřízení stacionáře dětské kliniky včetně příslušného zázemí v pavilonu D2 Masarykovy nemocnice. Nové oddělení bude obsahovat kompletní zázemí pro nový dětský stacionář – ordinace, lůžkovou část, hygienické zázemí, lékařské pokoje, podávání cytostatik apod.V rámci stavby dojde k rozšíření systému potrubní pošty.

Centrální šatny, Pavilon D2, Masarykova nemocnice Ústí n. L

Cílem příslušných stavebních úprav je řízení centrálních šaten pro sestry včetně příslušného zázemí (WC, sprchy, umyvadla a úklidová komora) a přístupové chodby v pavilonu D2 Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Prostor šaten bude rozdělen skříňkami a lavicemi. Z prostoru šatny bude přístup přímo do hygienického zázemí, které vznikne částečným využitím prostoru, kde se dnes nachází strojovna VZT.

V rámci stavby dojde k rekonstrukci ZTI (voda, kanalizace, topení) vedení v celém patře a některých oken. Stávající vnější urbanistické řešení a prostorové řešení zůstává zachováno, vnitřní prostorové řešení bude provedeno nově změněním dispozic jednotlivých místností. Architektonické ani výtvarné řešení stavby se navrženou rekonstrukcí nemění, jedná se pouze o vnitřní úpravy.