Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Seznam přístrojů

Přístroj Nemocnice
Analgetický RTG CV
RTG simulátor CV
Skiagrafický komplet s přímou digitalizací CV
CT MO
Skiaskopickoskiagrafický RTG přístroj (sklopná stěna) MO
Přístroj pro ozařování krve MNUL
Přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze… MNUL
NMR 3 T MNUL
NMR 1,5 T - upgrade TEP
Mobilní C-rameno… TEP
Skiagrafický komplet s přímou digitalizací TEP
Skiagrafický komplet s přímou digitalizací a dvěma RTG zářiči TEP
Mobilní C-rameno … DC
Skiagrafický komplet s přímou digitalizací DC
Skiagrafický komplet s přímou digitalizací DC