Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a. s.

Nositel projektu: Krajská zdravotní, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/78.01264

Místo plnění: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Chomutov

Oblast podpory: 9.1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Celkové způsobilé náklady projektu: 92 550 286,40 Kč

 

Cílem projektu je zajistit na vysoké odborné úrovni kvalitní a přesnou léčebnou péči u celé řady nádorových onemocnění a kvalitní prenatální a postnatální genetickou diagnostiku v Ústeckém kraji. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality zdravotnické péče u pacientů v KZ, a.s., tj. v největším zdravotnickém zařízení s regionálním významem pro celý Ústecký kraj. Realizace projektu zajistí kvalitní a moderní přístroje pro dvě nemocnice v Ústeckém kraji: lineární urychlovač (LU) pro Nemocnici Chomutov, o.z. a čipový systém pro prenatální a postnatální genetickou diagnostiku, zkráceně genetický analyzátor (GA) pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. o.z.

Globální cíl:

Zkvalitnění infrastruktury regionálního významu pro rozvoj vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví.

Specifický cíl:

Zvýšení nabídky a kvality infrastruktury v oblasti zdravotnictví a dosažení standardů v poskytování

zdravotnických služeb obyvatelům spádového území.

Operační cíl:

Kvalitní a moderní infrastruktura pro zdravotnictví s regionálním významem, vybavená novými

technologiemi.

 

Konkrétně má projekt:

1.     Umožnit, aby pracoviště KOC KZ , a.s. v Nemocnici Chomutov používalo současné nejmodernější ozařovací techniky IMRT a IGRT, které umožňují velmi přesné vymezení cílového objemu a tím ozáření pouze skutečně postižené tkáně a maximálním šetřením okolních zdravých orgánů.

2.       Umožnit, aby pořizovaný čipový systém pro Oddělení LG MNÚL, o.z. pro prenatální a postnatální genetickou diagnostiku zajistil efektivnější, přesnější, rychlejší a tím i včasnější diagnostiku, upřesnění diagnózy u nezanedbatelné části pacientů (mentální retardace, VVV atd.).