Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a.s.

Nositel projektu: Krajská zdravotní, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/78.01266

Místo plnění: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Děčín, o.z., Nemocnice Teplice, o.z.

Oblast podpory: 9.1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Schválené celkové způsobilé náklady projektu: 53 474 410,00 Kč

Cíle projektu

Cílem projektu je zajistit na vysoké odborné úrovni a ve spolupráci s ostatními medicínskými obory kvalitní a přesnou diagnostickou a terapeutickou péči celé řady onemocnění. Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality diagnostické a terapeutické péče u pacientů s různým typem a stádiem onemocnění.

Realizací projektu dojde k doplnění a obnově zdravotnické techniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (dále MNUL) na urologické klinice, oční klinice a novorozeneckém odd., v Nemocnici Most na oddělení urologie a ARO a v Nemocnici Teplice na očním oddělení.

Cílem projektu na jednotlivých klinikách a odděleních je:

Urologie – zkompletování endourologického instrumentária pro léčbu urolithiasy /močových kamenů/ odpovídající současným doporučeným postupům v urologii /Guidelines  EAU/. Dále zvýšení kvality a efektivity terapie nádorů močových cest. 

Oční - zlepšení kvality oční mikrochirurgie, především u nejčastěji prováděného výkonu – operace šedého zákalu, ale též u dalších indikací (zelený zákal, šilhání, poranění oka a další.)

ARO - rozšíření diagnostiky a zefektivnění managementu kriticky nemocných, kteří jsou léčeni v rámci JIP Nemocnice Most.

Novorozenecké oddělení – zvýšení intenzivní či intermediární péče o „termo management“ u nezralých dětí.

Cíle projektu jsou v souladu se strategiemi a vizemi rozvoje zdravotní péče, zdravotnictví a veřejného zdraví Ústeckého kraje, jež ve svých cílech reflektují trendy i aktuální stav poptávky po péči o pacienty v tomto regionu. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu tj. obyvatele měst i vesnic ve spádové oblasti.

Celkově projekt přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel regionu Ústeckého kraje. Je prokázáno, že zajištění veřejných zdravotnických služeb je jedním ze základních předpokladů pozitivní migrace obyvatelstva a z toho důvodu projekt významným způsobem přispěje ke stabilizaci obyvatelstva.